NAKVIS

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 1. Kako vstopim v bazo?
 2. Vsem visokošolskim zavodom smo po pošti poslali uporabniško ime in geslo. Univerze prejmejo uporabniška imena in gesla v zaprtih kuvertah za vse članice.
 3. Kako dobijo geslo predlagatelji vlog za nove zavode?
 4. Kliknete gumb »Nov zavod« in vnesete zahtevane podatke. Uporabniško ime in geslo vam bomo poslali po pošti.
 5. Zakaj je potrebno pri prvem vstopu vnesti e-naslov?
 6. Na ta naslov boste dobivali sporočila o stanju vaše vloge.
 7. Zakaj je potrebno spremeniti geslo?
 8. Gesla smo skrbno varovali, kljub temu pa priporočamo, da čim prej spremenite geslo in tako zagotovite, da boste do vaših podatkov lahko dostopali le vi sami.
 9. Prosimo za potrditev, da v obrazcu C.2 Prva akreditacija študijskega programa rubrik, vezanih na primerjavo študijskih programov (od točke 14 do 19), res ni potrebno izpolnjevati.
 10. Podatkov o mednarodni primerljivosti ni potrebno vnašati samo v primeru, ko gre za vnos podatkov že akreditiranega študijskega programa.
 11. Obrazec B, točka 4, str. 7: npr. naša fakulteta nima umetniških disciplin. Glede na to, da tu ni opcije za odgovor „da“ / „ne“, nas zanima, ali se v utemeljitvi pričakuje zapis v smislu, da jih ni, ali lahko pustimo prazno? Zanima nas tudi na splošno v takšnih primerih.
 12. Odgovorite z ne in vpišete samo, da ne izvajate umetniških disciplin.
 13. Ali je lahko povezana na spletno stran tudi tam, kjer ni izrecno določeno? (Npr. sklicevanje na akte poleg utemeljitve?)
 14. Da, če odgovorite tudi tekstovno; pozorni morate biti na to, kako dolgo bodo vsebine na tej strani spletni dosegljive.
 15. Pri posamezni rubriki polja „Utemeljitev“ ni mogoče zaslediti in tudi ne predvideti, kako dolgo je lahko. Pred izpolnjevanjem oz. pri pripravi vsebine v Wordovem obrazcu bi bil to koristen podatek.
 16. Trenutno velja dogovor, da ne presežete 3000 znakov s presledki; predlagamo, da ste pri dolžini besedila racionalni in da vnašate samo relevantne podatke, ki utemeljujejo vaš odgovor.
 17. Obrazec C.2, točka 22: Ali lahko tabele spodaj prilagodimo (dodamo stolpce), glede na to, da so kontaktne ure predavanj in vaj na fakulteti razdeljene npr. na e-predavanja in a‑predavanja (e – študij v spletni učilnici, a – avditorna). Podobno nas zanima pri obrazcu učni načrt predmeta, kjer tudi ni takšne možnosti vnosa.
 18. Ne, tabele se ne smejo spreminjati, vse vrste predavanj vpišete pod predavanje, enako velja za ostale stolpce.
 19. Obrazec B.1, 2. točka (a): Kaj se pričakuje pod utemeljitvijo KLASIUS-SRV?
 20. Navedete, katere stopnje je program, saj se glede na to določi SRV klasifikacija.
 21. Kje se v aplikaciji nahajajo obrazci C1, C2 in D1, saj po B6 sledi obrazec D2.
 22. Poglavja se vam odpirajo odvisno od izpolnjene prve tabele v obrazcu, v kateri označite vrsto akreditacije.
 23. V e-obrazcu pri predmetniku študijskega programa so poleg predavanj in seminarjev navedene vaje, klinične vaje in druge oblike. Na eni članici so nas opozorili, da ni možnosti izbire laboratorijskih, terenskih vaj … Kam torej lahko v e-obrazcu vpišejo tako obliko vaj? Pod »navadne« vaje?
 24. Vse vaje se vpišejo skupaj pod vaje.
 25. Študijski program vlagamo skupaj s še eno fakulteto; ali to pomeni, da pod ime visokošolskega zavoda in sedež navedemo obe fakulteti?
 26. Da, v točki A4 navedete vse sodelujoče zavode.
 27. Na kakšen način lahko dodamo pogoje za izbirnost, kot komentar ali podobno?
 28. Če je sprejemljivo, lahko namesto „Izbirni predmet“ v predmetnik vpišete „Izbirni predmet Fakulteta A“ ali „Izbirni predmet Fakulteta B“ in tako ločite tudi sezname izbirnih predmetov.
 29. Nudimo nabor izbirnih programov s fakultete A in fakultete B in želimo, da v primeru, da študentje izberejo vsaj 2 predmeta iz nabora ponujenih predmetov, študent izbere vsaj enega s fakultete A in oz. vsaj enega s fakultete B. Ti izbirni predmeti so ponujeni v treh semestrih na tak način, da se spisek ponujeni predmetov iz 4. semestra v 6. semestru ponovi. Ali v tem primeru izbirne predmete vpišemo v spisek v 4. in 6. semestru?
 30. Da, najbolj pregledna rešitev je, da se spisek ponovi.
 31. Na kakšen način vpišemo prosto izbirnost po Bologni (izbirnost s katerekoli druge fakultete)?
 32. V točki C.2/32 navedete, za koliko ECTS se lahko priznajo vsebine izven študijskega programa; tukaj lahko v utemeljitvi navedete, koliko točk je lahko iz proste izbirnosti, koliko s priznavanjem pred vpisom pridobljenih znanj in podobno.
 33. Diplomsko delo je pri nas predvideno kot predmet v 6. semestru. Zato ga v točki 23 (pod C.2) nismo navajali kot delež, ker je del predmetnika. Je to OK?
 34. Diplomsko delo je vedno del predmetnika, saj je ovrednoteno z ECTS in je del semestra, prav bi bilo, da ga navedete tudi pri deležih.
 35. V točki 23 (C.2) ne najdem opcije, da dodam novo vrstico za 3. letnik.
 36. Točka C.2 / 23 je povezana s točko C.2 / 5; ko v točki 5 označite število letnikov, se tabela v točki 23 pravilno oblikuje.